Commissie behoud VC Trynwalden Za. 1 vraagt nieuwe ALV aan

Hieronder een ingezonden stuk van de Commissie behoud VC Trynwalden Za. 1 over de aanvraag die zij heeft gedaan voor een nieuwe Algemene Ledenvergadering.
 

Commissie behoud VC Trynwalden Za. 1 vraagt nieuwe ALV aan

Wij, de Commissie behoud VC Trynwalden Za. 1, hebben het bestuur gevraagd om een nieuwe Algemene Ledenvergadering uit te schrijven. Afgelopen donderdag 5 april 2018 is bij secretaris Hester van Delft een petitie bezorgd waarin 96 leden en ouders van jeugdleden zich achter dit verzoek hebben geschaard. Omdat we de rest van de vereniging niet willen passeren, leggen we in dit bericht uit waarom we dit verzoek hebben gedaan en wat we precies hopen te bereiken.

Zoals bekend is op de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2018 gestemd over het voorstel om vanaf volgend seizoen alleen op zondag met een prestatieteam te gaan voetballen. Los van de inhoudelijke gronden waarop het bestuur dat voorstel heeft gedaan, zijn we het niet eens met de procedure die door het bestuur is gevolgd. Daarom vragen wij de nieuwe ALV aan.

Het bestuur heeft in de aanloop naar de ALV van 14 maart niet gedeeld waarover precies gestemd zou moeten worden tijdens die bewuste vergadering. Dat had in onze ogen wel gemoeten. Niet alleen had dat voor transparantie gezorgd, het had ook duidelijk gemaakt dat het gevoel dat heerste – namelijk dat het voorstel zou zijn om op zaterdag door te gaan met prestatievoetbal – niet juist was.

Bij ons is door de handelswijze van bestuur het beeld ontstaan dat het bestuur de stemming heeft proberen te beïnvloeden. Op een vraag van de redactie van de website of het voorstel niet vooraf moest worden gecommuniceerd werd namelijk gereageerd dat het bestuur dat niet nodig achtte. Daarmee heeft het bestuur in onze ogen, al dan niet bewust, het idee in stand gehouden dat we zouden stemmen over prestatievoetbal op zaterdag.

Deze gang van zaken heeft er logischerwijs toe geleid dat de zondagstak zich massaal had gemobiliseerd om te komen stemmen. Voor de zaterdagtak was het belang minder groot, omdat de veronderstelling leefde dat er hoe dan ook prestatievoetbal op zaterdag zou blijven. Dit is niet iets wat wij de zondagtak verwijten, integendeel. Andersom was waarschijnlijk hetzelfde gebeurd. Maar omdat het bestuur in onze ogen vooraf een rookgordijn heeft opgetrokken, hebben wij toch een wrange smaak aan de vergadering overgehouden. Zeker gezien het feit dat het voorstel met slechts een nipte meerderheid werd aangenomen (92 tegen 80).

We menen dat het niet meer dan eerlijk is om de stemronde opnieuw plaats te laten vinden en dat is wat we het bestuur hebben verzocht. Stem opnieuw over het voorstel om vanaf volgend seizoen alleen met een prestatieteam op zondag te gaan spelen en vermeld vooraf ook wat de consequentie is als het voorstel niet wordt aangenomen. Communiceer dit twee weken van tevoren bij het bekendmaken van de agenda, zodat iedereen weet waarvoor hij of zij komt stemmen. Op die manier is het voor iedereen duidelijk en kan er uiteindelijk echt worden gesproken van een uitslag die door een breed deel van de vereniging wordt gedragen.

De bal ligt nu bij het bestuur. Tot op heden hebben wij nog geen reactie van een van de bestuursleden mogen ontvangen, maar formeel gezien hoeft dat ook nog niet. Statutair heeft het bestuur tot 4 mei de tijd om de nieuwe Algemene Ledenvergadering uit te schrijven. Mocht er eerder een reactie van het bestuur komen, dan houden we jullie daar via de website van op de hoogte.

Met sportieve groet,

Commissie behoud VC Trynwalden Za. 1