Extra Algemene Ledenvergadering VC Trynwalden op 30 mei 2018

Geachte leden van VC Trynwalden,

Bij deze nodigen we jullie uit voor een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering van VC Trynwalden. Deze zal op woensdag 30 mei 2018 plaatsvinden in Stania State. We hopen rond 20.30 uur met de vergadering te kunnen beginnen.

Hieronder de agenda voor deze vergadering:

1. Opening met introductie voorzitter ALV
2. Toelichting op het hoe en waarom van de ALV
3. Stemming over de volgende stelling:

Vernietiging besluit ALV van 14 maart 2018 over speeldag prestatieteam.

4. Uitslag stemronde
5. Rondvraag
6. Afsluiting ALV

Er kan ‘eens’ en ‘oneens’ worden gestemd bij deze stemronde. Mocht de meerderheid voor ‘eens’ kiezen, dan is er volgend seizoen zowel op zaterdag als op zondag prestatievoetbal bij VC Trynwalden. Kiest de meerderheid voor ‘oneens’, dan blijft het besluit staan en wordt er vanaf volgend seizoen alleen op zondag prestatievoetbal gespeeld. Prestatievoetbal op zondag blijft hoe dan ook bestaan. De meerderheid is de helft van het totale aantal geldige stemmen plus één.

Op deze vergadering zijn alle leden en ouders van jeugdleden van VC Trynwalden welkom. Zonder identiteitsbewijs is er geen toegang tot de vergadering. Dit geldt ook voor de ouders van jeugdleden.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn bij de vergadering, kunnen zich laten machtigen door een ander lid. Dit kan via een machtigingsformulier dat vanaf 18 mei 2018 kan worden gedownload van de website van VC Trynwalden. Let op dat ook bij een machtiging een kopie van een identiteitsbewijs moet worden gevoegd. Er geldt een maximum van één machtiging per aanwezig lid.

Kort samengevat:

  • Algemene Ledenvergadering op 30 mei 2018 in Stania State
  • Aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
  • Identiteitsbewijs verplicht

We hopen op een grote opkomst en zien jullie graag op 30 mei 2018 in Stania State.

Met vriendelijke groet,

Commissie behoud VC Trynwalden Za. 1