Wil je de datum van 11 juni 2019 alvast in je agenda noteren voor een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) van VC Trynwâlden?

Deze extra vergadering plannen wij in verband met aankomende bestuurswisseling. Het huidige bestuur is zo’n 3 jaar geleden voltallig gestart. Dit houdt in dat de eerste wisseling er aan komt.

Hiervoor vragen wij jullie om aan te geven of je zelf deel wilt nemen als bestuurslid, of wie je voor een functie in het bestuur wilt voordragen. Uiteraard kunnen we vragen die je hebt over een bestuursfunctie vooraf met je bespreken.

In voorbereiding op deze vergadering vragen wij jullie allen dus dringend mee te denken over mogelijke kandidatuur. Het bestuur gaat in gesprek met de voorgedragen kandidaten.

Op 11 juni a.s. hopen wij dat we uit ons ledenbestand (een) (kandidaat-)bestuurslid/bestuursleden aan jullie kunnen voorstellen, waarna gestemd wordt over de benoeming.

Kandidaten kun je melden via: voorzitter@vctrynwalden.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VC Trynwâlden

Terug naar overzicht