Gedragsregels VC Trynwalden

Het bestuur heeft deze in het beleid opgenomen omdat het graag wil dat iedereen;

- zich binnen de vereniging thuis voelt.
- goede omgangsvormen op prijs stelt.
- zijn/haar sport op correcte wijze kan beoefenen.

Waar het om gaat is dat we elkaar met respect behandelen en een ieder in zijn/haar waarde laten met respect voor elkaars mening. Dat VC Trynwalden een aantrekkelijke vereniging is en blijft om naar toe te gaan voor leden, gasten en publiek. Dit is alleen mogelijk als iedereen daar een steentje aan bijdraagt. Voor het volledige document met gedragsregels kijk je hier.

Vertrouwenspersoon VC Trynwalden: Annestien Andela – vertrouwenspersoon@vctrynwalden.nl