PR en Sponsoring

VC Trynwalden realiseert zich dat sponsoring geen eenrichtingsverkeer mag zijn. Om de noodzaak van een goed sponsorbestand te benadrukken heeft het bestuur van VC Trynwalden een geheel nieuwe sponsorcommissie in het leven geroepen om de belangen van de vereniging en haar sponsors te behartigen.

De sponsorcommissie bestaat uit de volgende commissieleden:

•           Jurjen Rijpma (tweede van rechts)
Werving, realisatie gemaakte sponsorafspraken en verslaglegging. Tevens coördinatie commissie fondsenwerving SBSO

•           Eric Tanahatoe (tweede van links)
Coördinatie, werving, realisatie gemaakte sponsorafspraken en activiteiten. Tevens lid commissie fondsenwerving SBSO

•           Siets-Klaas Rozema (rechts)
Sponsor-administratie en facturering

•           Niels de Jager (links)
Ondersteuning met visie jeugd en lid commissie fondsenwerving SBSO

Sponsors zullen gekoesterd moeten worden en dat willen wij als vereniging graag bewerkstelligen. Naast het aanbieden van verschillende sponsorpakketten, gaan we dit realiseren door meer contactmomenten en promotionele activiteiten voor onze sponsors in 2018 te organiseren.

Bent u benieuwd naar welke mogelijkheden er voor u zijn? Neemt u dan contact met ons op Jurjen Rijpma (06) 5180 3484, Eric Tanahatoe (06) 1254 4498 of via het volgende e-mailadres sponsoring@vctrynwalden.nl