1. Opgeven als lid van VC Trynwâlden doe je door het invullen van het aanmeldingsformulier, dit formulier vind je hier.
  2. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt automatisch met één jaar verlengd.
  3. De contributiebetaling geschiedt maandelijks door automatische incasso.
  4. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar te gebeuren door het in vullen van het afmeldingsformulier, dit formulier vind je hier.
  5. Statutair is vastgesteld dat tussentijds opzeggen niet mogelijk is. Uitzonderingen hierop zijn een verhuizing naar een andere woonplaats of een medische redenen om op te zeggen. Dit laatste kan alleen met overlegging van een doktersverklaring.
  6. Adreswijzigingen graag z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@vctrynwalden.nl