De sponsorcommissie bestaat uit de volgende commissieleden:

 • Jurjen Rijpma
  Werving, realisatie gemaakte sponsorafspraken en verslaglegging. Tevens coördinatie commissie fondsenwerving SBSO
 • Eric Tanahatoe
  Coördinatie, werving, realisatie gemaakte sponsorafspraken en activiteiten. Tevens lid commissie fondsenwerving SBSO
 • Siets-Klaas Rozema
  Sponsor-administratie en facturering
 • Niels de Jager
  Ondersteuning met visie jeugd en lid commissie fondsenwerving SBSO

Sponsors zullen gekoesterd moeten worden en dat willen wij als vereniging graag bewerkstelligen. Naast het aanbieden van verschillende sponsorpakketten, gaan we dit realiseren door meer contactmomenten en promotionele activiteiten voor onze sponsors in 2018 te organiseren.

Bent u benieuwd naar welke mogelijkheden er voor u zijn? Neemt u dan contact met ons op Jurjen Rijpma (06) 5180 3484, Eric Tanahatoe (06) 4276 2555 of via het volgende e-mailadres sponsoring@vctrynwalden.nl