In de algemene ledenvergadering van 9 juli 2016 zijn vier voorgenomen besluiten van het bestuur aan de leden voorgelegd ter stemming. Deze pagina gaat over één van de vier besluiten:

“Voor ouders van jeugdleden, senior-leden en de oudere jeugdleden wordt verenigingswerk verplicht gesteld met een minimum van 1 uur per maand.”

Hieronder hebben we twaalf linkjes naar de verschillende vrijwilligersfuncties die we hebben opgesteld. Door erop te klikken, krijg je te zien wat welke functie inhoudt.

Himmel & Putsjes

Kantinedienst

Kledingcommissie

Leider

Materiaalcommissie

Ontvangstcommissie

Scheidsrechter

Scheidsrechtercommissie

Technische Commissie Jeugd

Technische Commissie Senioren

Trainer

Voor alle functies geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Voor sommige functies zijn nog maar enkele plekken vrij. Wie bang is dat een functie aan z’n neus voorbij gaat kan snel mailen naar info@vctrynwalden.nl.