• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Beste mensen,

   

  AANMELDEN VOOR DE DIGITALE ALV OP 1 DECEMBER 20-21 UUR KAN NOG!

  Stuur je mail naar secretaris@vctrynwalden.nl   Agenda:

   

  1. Opening

  2. Vaststellen notulen dd. 9 december 2020 en 29 september 2021 (extra alv)

  3. Van het bestuur (terug- en vooruitblik)

  4. Financieel - verslag en toelichting / begroting / verslag kascommissie

  5. Rondvraag en sluiting

   

  Graag tot ziens op woensdag 1 december!

   

  Sportieve groet,

  bestuur VC Trynwâlden