• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Beste leden van VC Trynwâlden,

  Wij nodigen jullie graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 17 november 2022 om 20.30 uur in de kantine.

  Op de agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen laatste vergadering
  3. Van het bestuur (terug- en vooruitblik)
  4. Nieuwe jeugdcommissie
  5. Vrijwilligersbeleid
  6. Financieel
  6.1 Financieel verslag en toelichting 2022-2023
  6.2 Begroting 2023-2024
  6.3 Verslag Kascommissie
  6.4 Voorstel contributieverhoging
  7. Rooster van aftreden bestuur
  8. Rondvraag en sluiting

  Graag tot ziens op donderdag 17 november in de kantine!

  Met sportieve groet,
  Bestuur VC Trynwâlden