• Commissies binnen VC Trynwalden

  VC Trynwalden kent meerdere commissies. Hieronder is een overzicht opgenomen van die commissies.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Scheidsrechterscommissie

  Deelt de scheidsrechters in bij de wedstrijden van de jeugd.

  Commissieleden:

  Wijtse Oane Douma

  Kees de Vries

  Derde positie: vacant

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Sponsorcommissie:

  De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het beheren van het bestaande sponsorbestand, het zoeken naar nieuwe sponsoren en/of andere initiatieven om inkomsten voor de club te vinden.

  Commissieleden:

  Jan Stienstra

  Thomas Dupon

  Siets-Klaas Rozema

  Contact: sponsoring@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Kledingcommissie

  De kledingcommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het kledingbeleid van VC Trynwâlden. Dit beleid wordt elders op deze website uiteengezet onder Vereniging/Ledeninformatie/Kleding.

  Commissieleden:

  Sjoukje Siderius

  Esther Zeinstra

  Corina Kremer

  Anneke Sikma

  Nynke Santema

  Contact: kleding@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Veldploeg / ‘de Fjildploech’

  De fjildploech is verantwoordelijk voor het terreinbeheer (naast de gemeentelijke taak voor het veldonderhoud), bijvoorbeeld de reparatie van een goal of het ophangen van een reclamebord.

  De fjildploech bestaat uit:

  Herman Inia

  Tjipke van der Veen

  Sybe van der Kooi

  Peter Sjoerd Haantjes

  Sytze van der Werff

  Contact: facilitairezaken@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Materialencommissie

  De materialencommissie is verantwoordelijk voor de voetbalgerelateerde materialen, de materialen in het ‘materiaalhok’, zoals ballen, pilonnen, etc.

  Commissieleden:

  Hendrik Jan Oostenbrug

  Otto Koopmans

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Activiteitencommissie

  De activiteitencommissie organiseert leuke activiteiten, vooral voor de jeugd.

  Commissieleden:

  Alie Klompmaker

  Renny Zeilmaker

  Marlies de Kwaasteniet

  Contact: activiteitencommissie@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Vrijwilligerscommissie

  De vrijwilligerscommissie werft vrijwilligers en houdt het vrijwilligersbestand op niveau. Hierover wordt elders op deze website meer uiteengezet onder Vereniging/Vrijwilligers.

  Commissieleden:

  Alie Klompmaker

  Nog meerdere posities vacant!!!

  Contact: vrijwilligers@vctrynwalden.nl

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Toernooicommissie

  De toernooicommissie gaat over de toernooien, in ieder geval de jaarlijks terugkerende dorpenzaalcompetitie.

  Commissieleden:

  Renny Zeilmaker

  Jacob Dijkstra

  Contact: toernooi@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Ontvangstcommissie

  De ontvangstcommissie is verantwoordelijk voor een hartelijke ontvangst van onze tegenstanders en de scheidsrechters.

  Commissieleden:

  Douwe Anne Akkerman

  Hendrik Oostenbrug

  Willem Sikma

  Frans Inia

  Nog meerdere posities vacant!!!

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Redactie

  De redactie is eigenlijk onze digitale redactie. De redactie is verantwoordelijk voor het functioneren en inrichten van onze website.

  Commissieleden:

  Chris Bil

  Durk Pieter Noordenbos

  Contact: redactie@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Vertrouwenspersoon

  Iedereen moet veilig en met plezier kunnen sport bij VC Trynwâlden. Toch kan het voorkomen dat dit niet zo is. Zit je ergens mee of is er bijvoorbeeld iets op de club gebeurd wat je (privé) wilt bespreken? Daar is een vertrouwenspersoon voor in het leven geroepen. Hieronder staan haar contactgegevens.

  Hadewych van der Meulen: vertrouwenspersoon@vctrynwalden.nl