• Commissies binnen VC Trynwalden

  VC Trynwalden kent meerdere commissies. Hieronder is een overzicht opgenomen van die commissies.

  Voor de verschillende commissies zijn altijd nieuwe vrijwilligers welkom. Belangstelling? Mail naar vrijwilligers@vctrynwalden.nl

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Scheidsrechterscommissie

  Deelt de scheidsrechters in bij de wedstrijden van de jeugd.

  Commissieleden:

  Wijtse Oane Douma

  Kees de Vries

  Derde positie: vacant


  Contact: scheidsrechter@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Sponsorcommissie:

  De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het beheren van het bestaande sponsorbestand, het zoeken naar nieuwe sponsoren en/of andere initiatieven om inkomsten voor de club te vinden.

  Commissieleden:

  Jan Stienstra

  Thomas Dupon

  Siets-Klaas Rozema

  Contact: sponsoring@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Kledingcommissie

  De kledingcommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het kledingbeleid van VC Trynwâlden. Dit beleid wordt elders op deze website uiteengezet onder Vereniging/Ledeninformatie/Kleding.

  Commissieleden:

  Sjoukje Siderius

  Esther Zeinstra

  Corina Kremer

  Anneke Sikma

  Nynke Santema

  Contact: kleding@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Veldploeg / ‘de Fjildploech’

  De fjildploech is verantwoordelijk voor het terreinbeheer (naast de gemeentelijke taak voor het veldonderhoud), bijvoorbeeld de reparatie van een goal of het ophangen van een reclamebord.

  De fjildploech bestaat uit:

  Herman Inia

  Sybe van der Kooi

  Peter Sjoerd Haantjes

  Sytze van der Werff

  Tjipke van der Veen

  Contact: facilitairezaken@vctrynwalden.nl

   

  'Rubberploech'

  De 'Rubberploech' zorgt ervoor dat het rondom het veld vrij is van rubberkorrels, deze netjes worden opgeruimd en daardoor niet in ons milieu terecht komen:

  Jan Ferwerda

  Gerrit de Vries

  Bonne Stienstra

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Materialencommissie

  De materialencommissie is verantwoordelijk voor de voetbalgerelateerde materialen, de materialen in het ‘materiaalhok’, zoals ballen, pilonnen, etc.

  Commissieleden:

  Hendrik Jan Oostenbrug

  Otto Koopmans

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Activiteitencommissie

  De activiteitencommissie organiseert leuke activiteiten, vooral voor de jeugd.

  Commissieleden:

  Alie Klompmaker

  Renny Zeilmaker

  Marlies de Kwaasteniet

  Contact: activiteitencommissie@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Vrijwilligerscommissie

  De vrijwilligerscommissie werft vrijwilligers en houdt het vrijwilligersbestand op niveau. Hierover wordt elders op deze website meer uiteengezet onder Vereniging/Vrijwilligers.

  Commissieleden:

  Alie Klompmaker

  Aukje de Jong

  Contact: vrijwilligers@vctrynwalden.nl 

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Toernooicommissie

  De toernooicommissie gaat over de toernooien, in ieder geval de jaarlijks terugkerende dorpenzaalcompetitie.

  Commissieleden:

  Wij zoeken nog vrijwilligers voor de toernooicommissie. Heb je belangstelling mail naar vrijwilligers@vctrynwalden.nl

  Contact: toernooi@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Ontvangstcommissie

  De ontvangstcommissie is verantwoordelijk voor een hartelijke ontvangst van onze tegenstanders en de scheidsrechters.

  Commissieleden zaterdag:

  Affien Postma

  Alijda Veenstra

  Jappie Hofstra

  Kees Seinstra

  Nutte de Vries

  Sytske Castelein

  Tessa Klemkerk

  Wijbe Teakema

  Meer leden zijn welkom voor deze commissie!

  Commissieleden zondag:

  Willem Sikma

  Menno Visser

  Ingrid Klaster

  Boukje van der Haag (kassahokje)

  Nog meerdere posities vacant!!!

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Redactie

  De redactie is eigenlijk onze digitale redactie. De redactie is verantwoordelijk voor het functioneren en inrichten van onze website.

  Commissieleden:

  Chris Bil

  Durk Pieter Noordenbos

  Contact: redactie@vctrynwalden.nl

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Vertrouwenspersoon

  Iedereen moet veilig en met plezier kunnen sport bij VC Trynwâlden. Toch kan het voorkomen dat dit niet zo is. Zit je ergens mee of is er bijvoorbeeld iets op de club gebeurd wat je (privé) wilt bespreken? Daar is een vertrouwenspersoon voor in het leven geroepen. Hieronder staan haar contactgegevens.

  Hadewych van der Meulen: vertrouwenspersoon@vctrynwalden.nl