• Consul

    De consul van VC Trynwâlden is August Ferwerda.
    
    De consul is verantwoordelijk voor de keuring van de velden.De scheidsrechter is overigens bevoegd het standpunt van de consul niet over te nemen. Keurt de consul het veld goed, dan kan de scheidsrechter het veld alsnog afkeuren. Dit valt dan buiten de
    verantwoordelijkheid van de vereniging.