• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

  • Beste leden,

    Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering d.d. 23 november 2023 is ingestemd met de
    onderstaande contributieverhoging voor seizoen 2024-2025. Deze contributieverhoging voor 2024-
    2025 zal ingaan op 1 juli 2024. Hopende jullie hiermee tijdig te hebben geïnformeerd.