• Coronaprotocol VC Trynwalden

  Laatste tekstupdate 12 maart 2021

  Wat betreft de maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan is de stand van zaken voor onze vereniging op dit moment als volgt.

  Sinds woensdag 3 maart 2021 zijn de volgende maatregelen van kracht op ons complex,als opgelegd door de overheid:

  • De kantine is gesloten
  • Alle competities (senioren en jeugd) zijn stilgelegd
  • Senioren van 27 jaar en ouder mogen vanaf 16 maart niet in teamverband trainen; zij mogen dat wel in viertallen met inachtneming van 1,5 meter afstand. Voor 16 maart geldt maximaal in tweetallen.
  • Jeugd en jongvolwassenen (tot en met 26 jaar) mogen wel trainen en onderling (in eigen verenigingsverband) wedstrijden spelen
  • Publiek is bij trainingen en onderlinge wedstrijden/toernooien niet toegestaan
  • Kleedboxen/douches zijn dicht

  Het is natuurlijk jammer dat de maatregelen nog niet verder versoepeld zijn, maar aan de andere kant ook begrijpelijk. De volksgezondheid is erg belangrijk en met de cijfers van de coronabesmettingen gaat het niet de goede kant op.

  Bovenstaande geldt tot nader order, in afwachting van verscherping dan wel versoepeling van overheidsmaatregelen.

  Bovendien is het volgende eerder door VC Trynwâlden opgestelde coronaprotocol onverminderd van kracht.

  Het beleid van VC Trynwâlden voor wat betreft spelers en begeleiding met corona-gerelateerde klachten is als volgt. Hierbij is aansluiting gezocht bij de maatregelen van de overheid en bij de regels zoals deze door de meeste scholen en organisaties worden gehanteerd:

  • Wanneer je klachten hebt, blijf je thuis, licht je de trainer/leider van je team in en neem je geen deel aan de activiteiten van je team (trainingen en wedstrijden) en de club totdat je klachtenvrij bent.
  • Laat je je testen (hetgeen wij als bestuur adviseren, maar wat de verantwoordelijkheid van ouders en spelers zelf is), dan geldt dit totdat de uitslag van de test bekend is.
  • Is de uitslag van de test negatief, dan kun je direct weer aansluiten bij de activiteiten van je team en de club. Is de uitslag positief en ben je dus besmet et het coronavirus, dan stel je (of stellen je ouders) zo snel mogelijk de club op de hoogte door te bellen met Tjeerd Rijpma van het bestuur (op 06 - 41 09 12 77).
  • Het bestuur beslist vervolgens met spoed over de gevolgen hiervan.

  Daarnaast gelden tot nader order de volgende spelregels op sportcomplex Keatsjemuoilân (buiten) voor iedereen:

  * Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, meestal te vinden bij de ingang van het complex, maar ook van coördinatoren, trainers, begeleiders en besturen.

  * Neem je eigen drinkbidon mee, voorzien van je naam.

  * Desinfectiemiddelen zijn beschikbaar, je wordt geacht deze te gebruiken.

  Algemeen:

  * Houd (buiten het sporten) 1,5 meter afstand van elkaar (behalve jeugd t/m 17 jaar).

  * Schud geen handen.

  * Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na je bezoek aan het sportcomplex.

  * Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.

  * Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (Covid-19).

  * Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.

  * Blijf thuis als je zelf één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ook bij milde klachten.

  * Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.

   

  Kijk voor meer algemene informatie over het coronavirus op de site van de KNVB:

  https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

  Of kijk op de website van het RIVM voor gezondheidsadviezen:

  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel