• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Er hangt al een behoorlijke tijd een AED bij de ingang van het
  sportcomplex naast de toegangsdeur van de
  sporthal. Bij een reanimatie kan deze AED bediend worden door
  burgerhulpverleners die jaarlijks een
  reanimatietraining volgen via bijvoorbeeld de dorpsbelangen of op het
  werk. Na aanmelding bij HartslagNu
  worden deze burgerhulpverleners bij een reanimatie opgeroepen om zo, zo
  snel mogelijk, eerste hulp te
  kunnen verlenen. We hopen natuurlijk dat hij nooit gebruikt hoeft te
  worden maar mocht het zich voordoen
  dan zou het mooi zijn dat er altijd mensen zijn die weten hoe te handelen.
  Daarom wil de SBSO graag
  peilen of er behoefte is en geïnteresseerden zijn om burgerhulpverlener te
  worden. Bij voldoende animo gaat
  de SBSO kijken of ze een training aan kunnen bieden bij ons in de kantine.
  Bij interesse deze graag kenbaar maken
  door een mail te sturen naar sbso.communicatie@gmail.com.
  Meerdere bestuursleden geven zich ook op.


  Met sportieve groet,

  Wijtse Douma
  Secretaris VC Trynwâlden