• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Dorpencompetitie en nieuwjaarsmixtoernooi vervallen, wel voetbalactiviteiten in de zaal

 • Voor onze jongere jeugdteams wordt samen met een aantal andere verenigingen uit onze regio in de winterperiode altijd de zogenaamde dorpencompetitie georganiseerd. Helaas vervalt ook deze competitie door de coronamaatregelen. Hetzelfde geldt voor
  de KNVB Kerstzaalvoetbaltoernooien. Deze toernooien, waarop teams van VCT geregeld succesvol waren, gaan deze jaargang eveneens niet door vanwege corona. Ten slotte vervalt om dezelfde reden het mixtoernooi dat altijd bij de nieuwjaarsreceptie wordt
  gehouden.

  Wel heeft de vereniging op verzoek van de HJO en de coördinatoren de sporthal in Oentsjerk gehuurd op de zaterdagen die voor de dorpencompetitie en het eigen mixtoernooi waren gereserveerd. Op deze zaterdagen zullen activiteiten worden georganiseerd voor die teams die in de zaal onderlinge wedstrijden mogen spelen. Het gaat om de zaterdagen 12 december 2020, 9 januari 2021 en 23 januari 2021.

  Nadere berichtgeving hierover volgt via de eigen teams.

  Bestuur VC Trynwâlden