• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Vorig seizoen heeft Rudy Outhuijse te kennen gegeven zijn rol als Hoofd Jeugdopleidingen (HJO) graag te willen beëindigen. 
  We zijn Rudy heel erkentelijk voor alle zaken die hij jarenlang voor - met name de jeugdafdeling van - VC Trynwâlden heeft
  behartigd.

  Vervolgens zijn we als bestuur op zoek gegaan naar een opvolger. We zijn er erg mee ingenomen dat we Gabe Postma bereid
  hebben gevonden de rol van Rudy over te nemen als jeugdvoorzitter. Nu het technische beleid in beginsel staat, is de benaming
  jeugdvoorzitter meer passend dan HJO. Gabe zal samen met de drie coördinatoren (bovenbouw, onderbouw en meisjes) de
  organisatorische kant van de jeugdafdeling voor zijn rekening nemen en wij wensen hem daarbij veel succes.

  De beide zonen van Gabe voetballen bij onze vereniging voetballen en Gabe heeft zelf vele jaren in het eerste elftal van Rijperkerk
  gevoetbald.