• Het lidmaatschap van VC Trynwâlden

  Opgeven als lid van VC Trynwâlden doe je door het invullen van het aanmeldingsformulier, dit formulier vind je op deze site onder het kopje vereniging - aanmelden nieuw lid. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt automatisch met één jaar verlengd. De contributiebetaling geschiedt maandelijks door automatische incasso. Statutair is vastgesteld dat tussentijds opzeggen niet mogelijk is. Uitzonderingen hierop zijn een verhuizing naar een andere woonplaats of een medische reden. Dit laatste kan alleen met overlegging van een doktersverklaring.

  Als je je wilt overschrijven naar een andere club, meld je je bij die vereniging. Daar word je dan verder geholpen. Mocht je je helemaal willen uitschrijven, dan kan dat door dit formulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar te gebeuren.

  Adreswijzigingen graag z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@vctrynwalden.nl. Het adres van de ledenadministratie is Postbus 13, 9062 ZH Oentsjerk.

  Wat is de contributie?

  Categorie Contributie
  Per jaar 
  Kledingfonds Totaal Per maand  
  Senioren  € 216,00 € 24,00 € 240,00 € 20,00  
  O19/O17  € 156.00 € 24,00 € 180,00 € 15,00  
  O15/O13  € 132,00 € 24,00 € 156,00 € 13,00  
  O11/O10  € 102,00 € 24,00 € 126,00 € 10,50  
  O9/O7  € 102,00 € 24,00 € 126,00 € 10,50  
  Kabouters  € 60,00   € 60,00 € 5,00  
  Niet-spelend  € 52,00   € 52,00 € 26,00 (per halfjaar)
             
   35+  € 150,00   € 150,00 € 12,50  
  Zaalvoetbal (senioren)  € 216,00 € 24,00 € 240,00 € 20,00  
  Zaal- & veldvoetbal  € 330,00 € 24,00 € 354,00 € 29,50  
             

   

  Bankgegevens VC Trynwalden

  Rabobank Drachten Friesland Oost

  BIC: RABONL2U

  IBAN nummer: NL05 RABO 0144 3718 55

  Volgens de regels van de Europese incasso is een incassant (VC Trynwâlden) verplicht om voor iedere incasso die gaat plaatsvinden via een vooraankondiging haar debiteuren (leden) daarvan op de hoogte te stellen. De incasso vindt plaats in de laatste week van de maand / tussen de 27ste en het einde van de maand. De donateursincasso vindt plaats in september.

  Sporten met een krappe kas?
  Maak gebruik van het Jeugdfonds Sport Friesland. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen. Wij willen niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten omdat er thuis niet voldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen. Onze gemeente heeft voor haar jeugdige inwoners daarom een samenwerking met Jeugdfonds Sport Friesland. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen via een intermediair financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds Sport voor deelname aan sportieve activiteiten. Klik hier voor de website van Jeugdfonds Sport Friesland.

  Overige aandachtspunten

  Moet ik een pasfoto inleveren om te kunnen voetballen?
  Dit is afhankelijk van je leeftijd, vanaf 12 jaar moet je een pasfoto inleveren voor je spelerspas. Die lever je in bij de ledenadministratie. Zet altijd je naam en geboortedatum op de foto.

  Moet ik ook een kopie van mijn legitimatie inleveren als ik nieuw lid ben?
  Dat moet als je 16 jaar of ouder bent. Ben je jonger, dan hoeft dat nog niet.

  Heb ik een spelerspas nodig om te kunnen voetballen?
  Dat hoeft pas vanaf de JO13-pupillen. De spelerspas wordt door de ledenadministratie aangevraagd en afgeleverd bij de leider van het team waar je in komt. Zelf hoef je alleen maar een pasfoto in te leveren.

  In welk team kom ik als ik me aanmeld?
  Dat wordt bepaald in overleg met het Hoofd Jeugdopleidingen en de coördinator en trainer van de afdeling waar je komt te spelen. Hierover ontvang je bericht. Het principe geldt dat het nieuwe lid automatisch eerst in het laagste team van zijn of haar leeftijdscategorie instroomt.

  Ik wil graag bij een vriendje of vriendinnetje in het team. Kan dat?
  We kijken altijd naar wat mogelijk is, maar we kunnen dit niet met zekerheid toezeggen. Het hangt ook af van hoeveel spelers dat team al heeft en of er ergens anders een tekort is.