• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

  • Bij veld 1 is een mooi bankje geplaatst, vooral bestemd voor enkele trouwe supporters die het fijn vinden dat ze ook even kunnen zitten.

    Het bankje is volgens instructie van deze supporters geplaatst door de Fjildploech. Het bankje is beschikbaar gesteld door de welbekende Evert ‘Jol’ de Jong.

    Evert ‘tige tank’ voor het bankje en Fjildploech bedankt voor het plaatsen ervan!