• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Nieuwsbrief SBSO – september 2022

  Middels deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van het laatste nieuws vanuit de SBSO.

  Voorzitterschap
  Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we in Jus Bolt een nieuwe voorzitter hebben gevonden. Hij neemt het stokje over van Jos Ebbers. Het bestuur is daarmee weer compleet.

  Instructieavonden
  Voor komend seizoen organiseren we een aantal instructieavonden voor de kantinevrijwilligers. Deze zullen plaatsvinden op donderdagavond 15, 22 en 29 september en 6 oktober. Aanvang om 20.00 uur in de kantine. De eerste twee avonden zijn voor de bestaande vrijwilligers en de laatste twee voor de nieuwe vrijwilligers. Nadruk ligt vooral op het opstarten, het afsluiten en gebruik kassa en oven. Inloop is vrij zonder opgave.

  Rooster kantinebezetting
  Momenteel zijn we bezig met de voet- en korfbalclub om te kijken naar een ander systeem om de kantinebezetting te organiseren. Het huidig systeem werkt op basis van vrijwillige aanmelding. Uit de praktijk blijkt dat dit te vrijblijvend is, onzekerheid oplevert en het veel inspanning kost om de roosters sluitend te krijgen. Wordt vervolgd.

  Platte dak
  Voor de vakantie is het platte dak naast de kantine als dakterras gebruikt. Dit is niet toegestaan! Naast dat het ontzettend gevaarlijk is, bestaat ook nog de kans dat hierdoor de dakbedekking kapot gaat.

  Vrijwilligersavond
  Uitgaande van een seizoen zonder corona maatregelen en beperkingen willen wij graag voor alle vrijwilligers weer eens een vrijwilligersavond organiseren. Meer informatie volgt hierover.

  Financiën
  Het zal geen verrassing zijn dat we afgelopen jaar verlies gedraaid hebben. We zijn financieel nog gezond maar hebben afgelopen jaren wel een jasje uitgedaan. Afgelopen drie ‘corona’ boekjaren hebben we ongeveer € 75.000, - aan inkomstenderving gehad en € 25.000, - verlies gemaakt. We hebben nog een financiële buffer, maar door de stijgende (inkoop)prijzen, toenemende onderhoudskosten en onzekere energieprijzen staat het geheel wel onder druk. Door een prijsverhoging in de kantine hopen we de stijgende (inkoop)kosten te kunnen blijven dekken en weer te kunnen reserveren voor groot onderhoud.