• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Middels deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van het laatste nieuws vanuit de SBSO.

  Rookbeleid
  Er is een nieuwe rokersplek op het terrein achter het entreehokje. We zijn erop gewezen en hebben ook zelf geconstateerd dat er veelvuldig gerookt wordt op de buitentrap vanuit de kantine. Naast dat de rokers een nooduitgang blokkeren is het ook niet wenselijk dat er, met de ongelukkige locatie van de oude rookplek bij de hoofdingang, geen rookvrije doorgang is naar de kantine. Bovendien past het ook niet bij het sportklimaat wat wij willen uitstralen.

  Op zaterdagen is het terrein tot 14.00 uur rookvrij. Daarna kan er gerookt worden op de nieuwe rokersplek achter het entreehokje. De afvalbakken voor sigaretten zijn inmiddels verplaatst. Binnenkort wordt dit met bordjes aangegeven.

  Prijsverhoging kantine
  Afgelopen zomer hebben we een noodzakelijke prijsverhoging in de kantine doorgevoerd. Dit is nodig geweest om de stijgende (inkoop)kosten te kunnen blijven dekken en te kunnen reserveren voor groot onderhoud.

  NIX18 > wel zo sportief!
  Nog even de regels over de verkoop van alcohol in de kantine:

  • In de kantine verkopen wij geen drank aan jongeren < 18 jaar!
  • Het kantinepersoneel treedt niet op wanneer er door volwassen alcohol wordt gekocht en vervolgens aan minderjarigen wordt gegeven. Dit is eigen verantwoordelijkheid.
  • Personen onder de 18 jaar mogen wel achter de bar helpen, mogen ook alcoholische dranken afrekenen, maar mogen ze niet uitgeven!
  • Het is niet toegestaan alcoholische dranken mee naar buiten te nemen.
  • Wij rekenen op jullie medewerking en begrip. De kantine draait op vrijwilligers, niet op handhavers / politieagenten.

  Vrijwilligers inzet kantine
  Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan een ander systeem om de kantinebezetting te organiseren. Op de nieuwe opzet wordt positief gereageerd en de organisatie is zo goed als rond. Begin 2023 willen we van start met deze nieuwe opzet.

  Tot die tijd, 1 januari, hebben wij grote problemen om op zaterdag genoeg vrijwilligers te vinden. Plan je nu in via inzetrooster.nl (sbso.inzetrooster.nl) zodat we de laatste weken van dit jaar ook rond hebben. Ben je niet bekend met inzetrooster.nl en wil je wel graag meehelpen? Stuur dan een mail naar: vrijwilligers.sbso@gmail.com. Super bedankt namens iedereen (kantine zijn doen we met elkaar).

  Statiegeld plastic flesjes
  Sinds 2021 zit er op statiegeld op plastic flesjes (frisdrank en water). In de kantine zijn de prijzen van drinken in plastic flesjes exclusief € 0,15 statiegeld. Gooi je lege plastic flesje weg in de daarvoor bestemde bakken en steun de SBSO of neem ze mee naar huis. Wij zijn als SBSO niet verplicht het statiegeld uit te betalen.

  Vrijwilligersavond
  Zoals al genoemd in de vorige nieuwbrief willen wij graag voor alle vrijwilligers weer een vrijwilligersavond organiseren. Gezien de voor velen de toch al drukke decembermaand tillen we dit over de jaarwisseling heen. We combineren dit dan met de aftrap van de herstructurering vrijwilligers inzet in de kantine. Meer informatie volgt hierover.