• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Behalve voor zondag 1 (Rick Jansma en Pieter Hoen) en voor vrouwen 1 (August 
  Ferwerda) waarvoor al eerder afspraken konden worden gemaakt met genoemde trainers,
  is het moeilijk gebleken om trainers te krijgen voor onze overige seniorenelftallen
  voor komend seizoen.

  Van buiten de vereniging bleek er niet of nauwelijks belangstelling te bestaan, waarmee
  overigens meerdere verenigingen te kampen hebben. Uiteindelijk hebben we een (voorlopige)
  oplossing binnen de vereniging kunnen vinden.
  Zondag 2 wordt komend seizoen getraind door Frans Inia, geassisteerd door Patrick Sibrandi.
  Frans combineert dit met het trainen van zondag 3, waarvan hij reeds trainer was. Zaterdag 2 en 3
  gaan voorlopig getraind worden door Geert Wiebe de Vries. Geert Wiebe is echter ook speler van zaterdag 2
  en om hem wat te ontlasten zouden we graag zien dat iemand met trainersambities en -kwaliteiten dit
  samen met Geert Wiebe (en de leiders van zaterdag 2 en 3) wil oppakken. Bij zaterdag 4 had Kees de Jager
  aangegeven te stoppen met zijn trainerschap. Nu we ook voor dit team geen geschikte opvolger konden vinden,
  is Kees gelukkig bereid gevonden om deze jongens eenmaal per week te blijven trainen.
  Wij zijn heel blij dat Frans, Patrick, Geert Wiebe en Kees deze posities gaan vervullen en we mogen onze handen
  dichtknijpen dat alle seniorenelftallen aan het begin van het komende seizoen met een trainer van start kunnen.