• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Op woensdag 29 september 2021 vond in Kafee It Wapen fan Fryslân in Oentsjerk een extra alv van VC Trynwâlden plaats.

  Op deze bijzondere ledenvergadering werd het standpunt van het bestuur over de speeldag, zaterdag of zondag, voor het prestatievoetbal besproken.

  Naast het voltallige bestuur: Wietske Kooistra, Jacob Seinstra, Tjeerd Rijpma, Ealse Stienstra, Gerrit Jan Veenstra, Fiona Boonstra en Jolt Andela, waren 22 leden aanwezig.

  Woord van welkom

  Na een woord van welkom door voorzitter Jolt Andela en een kort voorstelrondje van het bestuur stonden twee agendapunten op het programma: 1. Speeldag heren prestatieteam en 2. Wisseling van het bestuur.

  Het bestuur is anderhalf jaar geleden begonnen met een aantal doelstellingen:
  - het werven van nieuwe jeugdleden
  - JO19 in competitie (uitstroom van talent voorkomen)
  - als bestuur zichtbaar zijn
  - ziel terug in de club krijgen; één voetbalclub in Trynwâlden
  - inzet van vrijwilligers vergroten
  Daarnaast is afgesproken dat de speeldag voor het eerste herenelftal geen prioriteit heeft, maar het bestuur gaat wel ieder jaar evalueren waar de behoefte ligt bij de spelers tussen 15 en 25 jaar en wat de clubs in de omgeving doen.

  Waarom deze extra ledenvergadering?

  Voor de zomer, na afloop van ons eerste seizoen, heeft het bestuur voor het eerst een onderzoek gedaan. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de jeugd (ook als senior) op zaterdag wil voetballen. Voor de langere termijn (over 2 jaar, als de 2e lichting van de JO19 doorstroomt naar de senioren) was voor het bestuur hiermee de keuze duidelijk.

  Er zijn bovendien twee zaken die alles in een versnelling hebben gebracht:
  1. Het opzeggen van 7 selectiespelers. Op de website en in de krant hebben jullie kunnen lezen welke problemen het eerste elftal ondervindt.

  2. Vanwege de nieuwe regel van de KNVB, horizontaal overstappen (is overstappen op hetzelfde niveau) met besluitdatum 1 oktober 2021.

  Voordat er gesproken gaat worden met de aanwezige leden geeft de voorzitter aan dat we hier op de eerste plaats zijn voor de jeugd van Trynwâlden. Het is zaak om naar de toekomst te kijken, zonder de goede herinneringen te vegeten. Het is tijd om nieuwe herinneringen te maken met één voetbalclub voor de Trynwâlden, waarbij er wedstrijden worden gespeeld op het veld op de vrijdag, zaterdag en zondag en doordeweeks in de zaal.

  Wat is het doel van deze extra ledenvergadering?

  Het bestuur heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan en een standpunt ten aanzien van de speeldag heren prestatieteam geformuleerd. Dit standpunt is gebaseerd op de enquête, een advies vanuit de A-selectie en voor het eerste jaar op verwachtingen voor de A-selectie op zaterdag.

  Dit standpunt luidt: vanaf het volgende seizoen 2022-2023 wordt de speeldag van het eerste herenteam van VC Trynwâlden de zaterdag in plaats van de zondag.

  Het standpunt is unaniem binnen het bestuur. Het bestuur neemt verantwoordelijkheid voor dit standpunt voor de aankomende periode. De voorzitter geeft aan tijdens de vergadering dit standpunt met de aanwezige leden te willen bespreken. Er is gelegenheid om vragen te stellen en discussie te voeren. Het bestuur geeft aan het standpunt te willen bekrachtigen in een besluit. De verwachting en de hoop is dat er geen stemming nodig is, maar dat het standpunt breed gedragen wordt door de aanwezige leden.

  Op de vragen of de toelichting op het standpunt nogmaals moet worden voorgelezen, of er vragen en/of opmerkingen zijn en of een stemming nodig is, volgt geen reactie. Er wordt aangegeven dat het verhaal helder is. De voorzitter komt tot de conclusie dat het standpunt breed wordt gedragen en het eerste herenteam van VC Trynwâlden vanaf seizoen 2022-2023 speelt op de zaterdag in plaats van op de zondag.

  Agendapunt 1 wordt hiermee afgesloten.

  Agendapunt 2: wisseling in het bestuur

  Er is zorg over het aantal jeugdtrainers. Er zijn niet voldoende. Jacob Seinstra (onze huidige penningmeester) heeft aangegeven graag de jeugd te willen trainen.Jacob heeft een opvolger in de persoon van Roelof Planting gevonden. Niemand van de aanwezige leden geeft aan hier bezwaar tegen te hebben. De voorzitter dankt Jacob voor zijn inzet en heet Roelof welkom in het bestuur, onder applaus van de zaal.

  Rondvraag en afsluiting

  Hoe verloopt het rooster van aftreden voor de andere bestuursleden?
  Tijdens de reguliere alv in november volgt een overzicht van benoemen en aftreden van de bestuursleden. Ook Ealse Stienstra treedt in november af. Dit wordt tijdens de reguliere alv officieel gemaakt.

  Gaan de trainers van het eerste volgend jaar ook door op de zaterdag? Daar is nog niet over gesproken, maar wordt zeker binnenkort opgepakt.

  De voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar komst. Na een drankje van de vereniging, wel thuis!