• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 • Voor in de agenda: 23 november Algemene Ledenvergadering

 • Van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 23 november 2023 om 20.30 uur in de kantine.

  Op de agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen laatste vergadering
  3. Van het bestuur (terug- en vooruitblik)
  4. Jeugdcommissie
  5. Financieel
  5.1 Financieel verslag en toelichting 2022-2023
  5.2 Begroting 2023-2024
  5.3 Verslag Kascommissie
  5.4 Voorstel contributieverhoging
  6. Rooster van aftreden bestuur
  secretaris: aftredend en niet herkiesbaar
  7. Rondvraag en sluiting

  Graag tot ziens op donderdag 23 november in de kantine!

  Met sportieve groet,
  Bestuur VC Trynwâlden